Fagteam rusproblematikk

Målgruppe:
Rusmiddelavhengige/rusmisbrukere

Beskrivelse av tjenesten:
Teamet gir helhetlig oppfølging til voksne rusmisbrukere/rusmiddelavhengige. Dette innebærer både

  • lavterskeltilbud for råd og veiledning
  • helhetlig oppfølging
  • koordinering av tjenester
  • vurdering av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
  • henvisning til vurdering for tverrfaglig spesialisert behandling
  • innsøking til LAR
  • innsøking til behandling i private institusjoner for rusmiddelavhengige

Kontaktinformasjon: tlf 52 74 41 00 eller sentralbord 52 74 30 00

Utskrift