Fagteam gatenær- og fengselshelsetjeneste

Gatenær helsestasjon

Målgruppe: rusmiddelavhengige over 18 år.

Beskrivelse av tjenesten:
Gratis lavterskel helsetjeneste med fokus på skadereduksjon og smittevern. Helsestasjonen gir hjelp til personlig hygiene, vaksinering, sårbehandling, samt tilgang til lege to timer per uke. Det gis også tilbud om graviditetstester og prevensjon, samtaler og etablering av kontakt med andre hjelpeinstanser. Helsestasjonen utleverer rent brukerutstyr, og tar imot brukt utstyr.

Åpningstider: Mandag – onsdag - fredag kl. 09.30 – 11.30 og 12.30 – 14.30

Kontaktinformasjon: Skåregata 101, Tlf. 52 74 41 04 / 404 05 119.

Fengselshelsetjeneste

Gir helsetilbud til innsatte i Haugesund fengsel.

Utskrift