Miljøarbeidertjeneste "Haraldsvangtunet"

Målgruppe: Voksne med nedsatt funksjonsevne.

Beskrivelse av tjenesten: Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egen omsorg og bidra til mestring av dagliglivets gjøremål med fokus på den enkeltes ressurser og behov. Hjelpen kan omfatte opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc.

Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser samt pårørende, evt også koordinering av tjenester. Fagpersoner bidrar med råd og veiledning til både brukere og pårørende samt hjelp til utarbeiding av individuell plan.

Tjenesten ytes i form av praktisk bistand og opplæring i dagligdagse gjøremål. Søknad om tjenester sendes Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon: tlf. 52 74 42 58 eller sentralbord 52 74 30 00.

Utskrift