Miljøarbeidertjeneste - rusproblematikk

Målgruppe: Voksne rusmiddelavhengige og rusmisbrukere som har behov for oppfølging i hjemmesituasjonen, og opiatavhengige i LAR behandling.

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

  • Boveiledning, sosial trening, hjelp til innkjøp av mat, ærend i bank, legebesøk etc. Tjenesten baserer seg på individuell oppfølging med fokus på relasjonsarbeid og langsiktig samarbeid mellom primærkontakt og bruker. Målet er å gi bruker egenmestring i daglige gjøremål.
  • Bosetting, hjelp til etablering i bolig.
  • Oppfølging til brukere i legemiddelassistert rehabilitering.

Alle tjenester ytes etter vedtak. Individuell plan, koordinering og ansvarsgrupper er sentrale arbeidsmetoder. Vi samarbeider tett med hjemmebaserte tjenester, fastleger, Psykiatrisk klinikk ved Helse Fonna, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Haugaland A- senter.

Kontaktinformasjon: 52 74 42 14/404 17 040 eller sentralbord 52 74 30 00.

Utskrift