Enhet for psykisk helse og rus

Organisasjonskart

Organisasjonskart 2019

Udland bofellesskap

Udland Bofellesskap er et bofellesskap for personer med psykiske lidelser med stort bistandsbehov. Bofellesskapet består av 33 boenheter fordelt på Udland 1 med 13 boenheter og Udland 2 med 20 enheter.

Det jobbes på bakgrunn av tredelt vedtak: praktisk bistand daglige gjøremål, praktisk bistand opplæring og personlig hjelp.

Telefonnummer til Udland Bofellesskap:

  • Seksjonsleder: 52 74 47 70
  • Fagansvarlig: 52 74 47 71
  • Ansvarsvakt: 52 74 47 79

 

Kontakt

Virksomhet for psykisk helse og rus

Virksomhetsleder Kai Warholm

52 74 40 28/404 28 286

Seksjonsleder/Stedfortreder Helga Espeland

52 74 40 76/ 482 67 878

Seksjon lavterskel

Seksjonsleder Helga Espeland

52 74 40 76/ 482 67 878

Fagansvarlig Lavterskel psykisk helse Liv Jorunn Øvrebø

52 74 40 78/ 909 73 569 

Fagansvarlig Lavterskel helse og rus Hege Hammerø

52 74 41 00/ 907 18 453

Fagansvarlig Lavterskel helse og rus Linda Østenstad

52 74 41 04/ 404 05 119

Seksjon miljø og aktivitet

Seksjonsleder Sissel Hansen Tysse

52 74 40 27/478 43 770

Fagansvarlig Veksthuset Kari Nygaard

52 74 40 70/

Fagansvarlig oppfølgingstjenesten rus Reidun Ese

Fagansvarlig oppfølgingstjenesten psykiatri Linda Soltvedt

Vakttelefon oppfølgingstjenesten rus

Vakttelefon oppfølgingstjenesten psykiatri

Vakttelefon Veksthuset

52 74 40 82/

52 74 42 54

950 08 744

951 43 041

917 84 358

Seksjon Udland Bofellesskap

Seksjonsleder Jenny Andreassen

52 74 47 70/976 36 369

Fagansvarlig Silje Aga Eintveit

52 74 42 98

Fagansvarlig Ingrid Valen Øfelt

52 74 47 71

Vakttelefon ansvarsvakt

52 74 47 78/79

Merkantil Torill Øvrebø Lønning

52 74 40 33

 

Utskrift