Tiltaksenheten

Tiltaksenheten omfatter tjenester som avlastning og støttekontaktvirksomhet, og er en del av Haugesund kommunes tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming og/eller psykisk lidelse.

Enhetsleder er Per Arne Vik, telefon 52 74 45 32.

Tiltaksenheten har sine kontorer i Kvalamarka 16, like ved Uni-K AS sine lokaler på Kvala.

Alle  søknader om støttekontakt eller avlastning skal sendes til Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester.

 Kontaktinformasjon

{text}{text}

Utskrift