Kommunedirektørens ledergruppe og sekretariat

Helse, omsorg og sosial

Fellestjenester helse, omsorg og sosial støtter kommunens ledelse i oppgaver innenfor helse- og omsorgssenktoren, og rapporterer til kommunaldirektør Sissel Hynne.

Navn Stilling Telefon
Kommunaldirektørens ledergruppe    
Anne Pernille Lysaker omsorgssjef institusjonsdrift 52 74 30 43
Leif Birkeland virksomhetsleder Fellestjenester helse og omsorg 52 74 32 30
Tone B. Steinsvåg helsesjef og virksomhetsleder Helse og hjemmetjenester 52 74 49 01 
Åge Hansen virksomhetsleder Nav 52 04 78 00
Kai Warholm virksomhetsleder Enhet for psykisk helse og rus 52 74 40 28 
Kathrine Straum virksomhetsleder Tiltaks- og boligenheten  
     
Fellestjenester helse og omsorg    
Gunnar Johan Eljervik rådgiver 52 74 30 49
Hilde S. Hauge rådgiver 52 74 30 44
Jostein Helgeland kommuneoverlege 52 74 41 12
Monika Mannes Hillesland rådgiver fagsystem 52 74 30 42
Torill Steinagard saksbehandler 52 74 30 59

Oppvekst

Seksjonen ivaretar det overordnede ansvaret for skoler, barnehager, barnevern, PPT og Helse barn og unge i Haugeund kommune. Seksjonene rapporterer til kommunaldirektør Gyda Auestad.

Skole

Navn Stilling Telefon
Gjertrud Elise Røvær skolesjef 52 74 30 37
Inger Lise Bratteteig pedagogisk rådgiver 52 74 32 39
Elise Røher veileder 52 74 32 34
Reynir Snær Hrafnkelsson rådgiver 52 74 32 35
Louise Kvitvang rådgiver 52 74 32 29
Jane R. L. Neraal sekretær 52 74 32 33

Barnehage

Seksjonen ivaretar det overordnede ansvaret for barnehager i Haugeund kommune, og fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Seksjon barnehage følger opp kommunens skoleeieransvar etter gjeldende lovverk, og utvikler det pedagogiske tilbudet. Seksjonen rapporterer til kommunaldirektør Gyda Auestad.

Navn Stilling Telefon
Elisabeth Nygaard barnehagesjef 52 74 34 91
Maren E. M. Pedersen barnehagefaglig rådgiver 52 74 30 45

Teknisk

Enhetene i området Tekniske tjenester rapporterer til Kommunaldirektør Bjørnar Måleng

Sekretariat

Politisk- og administrativt sekretariat betjener ordfører, varaordfører og bystyret. Seksjonen har ansvar for tilrettelegging av politiske møter, utsendelse av sakspapirer, protokollføring og gjennomføring av valg. 

Navn Stilling Telefon
Turid Ø. Jacobsen konsulent 52 74 30 30
Åse Narrevik Waage konsulent 52 74 30 50
Eli Håland sekretariatsleder 52 74 30 52

Juridisk seksjon

Juridisk seksjon rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Navn Stilling Telefon
Wenke Høviskeland Kyvik advokat/seksjonsleder 52 74 40 65
Jan Vidar Endresen advokat 52 74 32 53
Anette Førland advokat 52 74 30 38
Gisle Stødle advokat 52 74 31 34

 

Utskrift