Kontakt oss

Kontakt oss

Det er mange måter å komme i kontakt med Haugesund kommune på, men den enkleste måten er å ringe sentralbordet på telefon 52 74 30 00 fra klokken 08.00 - 15.30.

  • Send oss en e-post:  
  • Send oss et brev: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Nødtelefoner finner du her >>>

Servicesenteret

  • Åpningstid på Servicesenteret er: mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00
  • Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund
  • Telefon: 52 74 30 00
  • E-post:  
  • Solveig Østrem Helgeland er leder for Servicesenteret.
  • Lokalene er tilrettelagt for forflytningshemmede. Du finner gode parkeringsmuligheter for kunder.

Sosiale medier
Du kan også kontakte oss på Facebook. Kommunen driver ikke saksbehandling via Facebook eller andre sosiale medier. Henvendelser som forventer svar eller handling fra kommunens side må derfor framsettes på annen måte, fortrinnsvis skriftlig.

Organisasjonskart (Trykk på bildet for mer info)

Et overordnet organisasjonskart over kommunedirektøren og hans ledergruppe som består av fem direktører.  Ved å trykke på bildet under vil du kunne se en mer detaljert oversikt over de enkelte tjenesteområdene til hver direktør. 

Organisasjonskart

 

For pressen

 

Bruk av kommunens byvåpen er underlagt egne regler som er å finne i kommunens Flagg- og bannerplan. Byvåpen og øvrige grafiske elementer finner en i kommunens grafiske profil.

Grafisk profil >>>

Kommunikasjonsstrategi

Haugesund bystyre vedtok den 9. mars 2016 ny kommunikasjonsstrategi for Haugesund kommune som da erstattet kommunens informasjonsstrategi.

Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2020 >>>

Bilder og portretter

Portretter av bystyrets medlemmer og bilder fra arrangementer finner du her >>>

Alle bilder kan fritt benyttes redaksjonelt mot kreditering (Foto: Håkon Nordvik).

Eldreomsorg og omsorgssentre

Det er utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for fotografering og filming innen tjenesteområde helse og omsorg.  

Les om retningslinjene for fotografering og filming her >>>

Organisasjon og informasjon

Ansvar for informasjon, nettsider og sosiale medier er plassert hos avdelingen Organisasjon og informasjon, som er en del av enheten personal, organisasjon og service.  Avdelingen ble opprettet i 2014, men er fra 2016 slått sammen med organisasjon som tidligere var en del av personalavdelingen. Morten Meland er personalsjef og leder av enheten.

Utskrift