Studentkort

Det er rundt 2300 kommunale parkeringsplasser i sentrum. Flere hundre av disse er gratis hele døgnet og befinner seg i sentrumsnære områder. I tillegg har sentrum ca. 500 korttidsplasser hvor du kan stå gratis fra 15 minutter til 2 timer. Haugesund Parkering har ca. 900  avgiftsbelagte parkeringsplasser fordelt på 2 parkeringshus, uteplasser og kantparkering. Avgiftstiden er 8-15 på hverdager og 8-12 på lørdager. Betaler du på automat er prisen 10,- kroner per time. Det er også mulig å få kjøpt årskort eller månedskort for kommunale plasser på kommunens servicesenter i Kirkegt. 85.

Pris for et studentkort fra 2020 - 1 000,- kroner pr. semester

Studentkort kan kun benyttes på Flotmyr sør og nord.

NB! Husk at du som student må ta med studentkort med betalt semesteravgift for å kunne kjøpe studentkort.

 Studentkort x

Utskrift