Røvær skole og barnehage

Røvær skole er en fådelt barne og ungdomsskole. At skolen er fådelt vil si at vi underviser flere klassetrinn i samme fag samtidig.

Skolen har gjort seg bemerket ved flere anledninger i forbindelse med ulike prosjekter. Våre ressurssterke elever har gang på gang hevdet seg blant de beste i ulike prosjekt-konkurranser.
Noen av prsjektene som ble avsluttet før 1997 er beskrevet på egne sider.

Utskrift