Elever og lærere

Elevene er delt i tre grupper. Småskolen (1-4 kl), Mellomtrinnet (5-7 kl) og Ungdomstrinnet (8-10 kl).

Elevtallet har de siste årene ligget mellom 15 og 20.

Det er fem lærere i hel- og deltids-stillinger. I tillegg er det andre ansatte som kontorassistent, vaktmester og renholdsansvarlig.

Utskrift