Voldtektsmottak

Voldtektsmottaket tilbyr akutt hjelp, samtale og undersøkelse til alle over 14 år som nylig har opplevd et seksuelt overgrep.  Mottaket er døgnåpent og tilbyr undersøkelse inntil 1 uke etter at overgrepet har skjedd.  Voldtektsmottaket drives av Helse Fonna.

Du kan ta kontakt med voldtektsmottaket via sentalbordet ved Haugesund sjukehus (telefon 52 73 20 00), via politiet (telefon 02800) eller lokal legevakt (telefon 116 117). Det er ikke et krav at hendelsen skal være meldt til polititet for at du kan ta kontakt.

På mottaket møter du gynekolog, sykepleier og psykiatrisk sykepleier. De har taushetsplikt og deler ikke informasjon uten ditt samtykke. De gjennomfører en gynekologisk undersøkelse med sporsikring. Bevismateriale blir oppbevart i seks måneder.

Tilbudet dekker alle kommunene i Helse Fonna sitt opptaksområde, unntatt Jondal som benytter seg av Bergen sitt voldtektsmottak.

 

Utskrift