Varslingstjeneste for luftkvalitet

En landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.

Tjenesten «Luftkvalitet i Norge» gir landets kommuner et godt verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. 

Helse- og aktivitetsråd

For høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjertekarproblemer er spesielt sårbare.

«Luftkvalitet i Norge» inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt.

Digitale kart

I høyoppløselige digitale kart på «Luftkvalitet i Norge» kan du søke opp og se lufttilstanden nå, resten av dagen og neste døgn, visualisert med ulike farger. Grønn markerer lite luftforurensning, gul og rød er moderat og høy luftforurensning, mens lilla markerer svært høy luftforurensning.

Det varsles for fint svevestøv (PM 2,5) og summen av fint og grovt svevestøv (PM 10), som begge stammer i hovedsak fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

  Kartet viser samlet luftforurensning i Oslo en dag i desember 2018 .

Kartet viser samlet luftforurensning i Oslo en dag i desember 2018 .

 Varsling basert på beregninger

Luftkvalitetsvarslene lages hver dag på Meteorologisk institutt (MET). Det er data fra METs værmodeller sammen med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk, som gir grunnlaget for beregningene. Selve varslingsmodellen for luftkvalitet er også utviklet og implementert av MET. Varslingen er altså ikke basert på målinger, men på beregninger.

Godt verktøy for kommunene

«Luftkvalitet i Norge» gir kommunene oversikt over lokal luftforurensning, og hvilke komponenter og kilder som er utfordringen i deres kommune. Dette kan kommunen bruke til å finne fram til gode tiltak. Ikke minst gjør tjenesten det enklere for kommunene å oppfylle informasjonsplikten til innbyggerne på en god måte.

Data fra den nye varslingstjenesten gjøres også tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding).

Tjenesten skal videreutvikles

Basert på brukererfaringer vil varslingstjenesten utvikles videre og utvides med flere tjenester. Planen er å gjøre det enda enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Samarbeidspartnerne bak Luftkvalitet i Norge tar gjerne imot innspill til mulige forbedringer fra brukere, kommuner og privatpersoner på

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om:

  • lokale forhold og tiltak, kontakt kommunen
  • din egen helse, kontakt lokalt helsevesen eller fastlegen
  • «Luftkvalitet i Norge», send oss en e-post på Henvendelsene besvares av den etaten/instituttet spørsmålet gjelder og brukes av oss i fellesskap til å gjøre tjenesten bedre.

Utdrag fra artikkelen er hentet fra Folkehelseinstituttet

Utskrift