Informasjon om klageordningen

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Det er kvaliteten på tjenesten som er gjenstand for klagen. Dersom du har søkt en kommunal tjeneste og skal klage på vedtaket som kommunen har fattet, benytter du et eget klageskjema for dette (klage på enkeltvedtak).

Du kan velge å sende klagen anonymt. Dersom du oppgir kontaktinformasjon, vil du motta et svar fra kommunen med informasjon om resultatet av klagen, eventuelt om den videre saksbehandling og tid for når klagen vil være ferdigbehandlet (jf. forvaltningsloven § 11a).

Bruk skjema under for å levere inn din klage.

 

Jeg ønsker å være anonym Jeg ønsker tilbakemelding på klagen

Utskrift