Nedgravde oljetanker

Fra 01.01.2020 er det totalforbud mot å varme opp boliger og næringsbygg med olje eller parafin.  Mange huseiere har i dag nedgravde oljetanker i hagen sin, og det begynner å haste med å få gjort noe med dem.

Hva må jeg gjøre

Dersom du bor i Haugesund kommune og har en nedgravd oljetank på eiendommen din, må du sørge for å få den gravd opp og levert som farlig avfall til et godkjent deponi. Dersom dette ikke er mulig, må den tømmes, renses, og fylles med sand eller pukk. 

Alternativ 1: Fjerne tanken

Et autorisert firma kan grave opp tanken og levere den til et godkjent deponi.  Tanken skal rengjøres av firmaet før den graves opp og leveres.  Dokumentasjon/kvittering skal sendes inn til kommunen.

Dersom tanken er vanskelig tilgjengelig, bør du undersøke med kommunen om den kan tømmes for olje, renses og bli liggende. Tanker som er gitt slik tillatelse, skal rengjøres før de eventuelt kan fylles med stein eller grus eller annet materiale. I slike tilfeller må påfyllingsrøret fjernes, slik at påfylling av ny olje er umulig. Ferdigmelding/kvittering for utført jobb, skal sendes til for registrering. 

Godkjente firma som kan rense, gassfrigjøre og fjerne oljetanker er:

Alternativ 2: Tømme, rense og fylle tanken

Dersom det er vanskelig å få fjernet tanken, kan den tømmes, renses og fylles med sand eller pukk.  Et autorisert firma tømmer og renser tanken. Du kan få noen til å fylle sand eller pukk, eller gjøre det selv før påfyllingsrøret fjernes og tanken plomberes. Uansett om det er du eller et firma som gjør dette, skal dokumentasjon/kvittering sendes inn til kommunen.

Hvorfor må jeg gjøre noe med oljetanken min?

Gamle oljetanker er en tikkende miljøbombe. De utgjør en stor forurensingsfare. Det aller beste er å få tanken fjernet, og det er huseierens ansvar.  En gammel tank som ikke blir rengjort og fylt med rene masser som sand eller pukk kan gå i oppløsning etter hvert.  Da risikerer du å forurense grunnen i både hage og jordsmonn i tillegg til at du kan få et synkehull der tanken har ligget.

 Du kan søke støtte fra Enova

Enova gir støtte til fjerning av oljefyr/oljekamin hvis du samtidig legger om til en varmeløsning som Enova støtter. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Støtten halveres i 2019 og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.  Les mer på Enova sine nettsider >>>

Regelverk

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder fra 1. januar 2020. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven og kan leses her >>>

Veilederen forklarer hva som ligger i bestemmelsene i forskriften, blant annet med definisjoner av sentrale begreper, og noen eksempler.

 

Utskrift