Støy

Lokal beskrivelse

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert helse slik

Helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Støy som oppleves sjenerende vil med utgangspunkt i denne definisjonen være et helseproblem.

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. Bortimot en halv million er mye eller sterkt plaget. Høye støynivåer kan føre til hørselsskade. Støy kan også bidra til redusert velvære, påvirke sykdomsutvikling og gi stressrelaterte helseproblemer. Fem prosent av befolkningen har søvnproblemer som følge av støy. Støyplagene øker. Veitrafikk er den viktigste støykilden. Fly, jernbane og industri bidrar også. Over flere tiår har vekst i økonomien, internasjonal handel og privat forbruk medført økt transport. Samtidig går utviklingen mot at hvert enkelt transportmiddel gir mindre støy.

Målsettingen er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999. Det er også satt et mål for å redusere de høyeste innendørs støynivåene. De senere årene har de mest støyutsatte boligene fått fasadeisolering og støyskjerming. For å nå målene må vi også redusere støy ved kilden. Vi må i større grad bruke støysvake alternativer. Støysvake veidekker, avgifter, miljømerking og informasjon er aktuelle virkemidler for å oppnå dette.

Ved varige støyproblemer i boligområder bør det meldes fra til kommunelegen.

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift