T IDLIG INNSATS FOR BARN I RISIKO = TIBIR

TIBIR er et lavterskeltilbud

Vi leverer et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 3-12 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og i barnehagen. Målsetningen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Vi jobber også med å gi ansatte og ledere, som arbeider og har ansvar for barn, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes.

TIBIR er sammensatt av representanter fra helsestasjon, barnevern, psykologisk pedagogisk tjeneste og pedagogisk støtteenhet og skoler.

Du kan ta direkte kontakt

Mobil: 469 20 806
E-post:
Besøksadresse: Sørhauggata 145 (gamle meieriet 2 etg) 
Postadresse: Haraldsgata 94, 5504 Haugesund

TIBIR/PMTO koordinator er tilgjengelig mandag - torsdag via telefon og e-post.             

Henvisningsskjema finner du under stafettloggen: https://www.haugesund.kommune.no/skjema-stafettloggen, brosjyren finner du på stafettloggen under veiledere https://www.haugesund.kommune.no/veiledere. Videre informasjon om TIBIR kan du finne her: https://www.pmto.no/boer-jeg-soeke-hjelp

Du som foreldre kan ta kontakt uten å ha henvisning fra andre instanser. Du kan også fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende. Eller ringe inn og fylle det ut sammen med PMTO koordinator.

https://www.pmto.no/tips-forside/klikk-paa-foreldreverktoeyene

TIBIR er etablert for foreldre med barn i alderen 3 - 12 år

  • vi kan samarbeide tett med andre etater
  • gjør vi det skjer dette via et samtykkeskriv som sier nøyaktig hva vi skal samarbeide om
  • vi følger retningslinjer som ellers er i kommunen
  • vi har etablert TIBIR team som har som mandat å finne rett tiltak til familier                                                   

Vi kan tilby

  • kartlegging
  • TIBIR foreldrerådgivning
  • PMTO behandling
  • konsultasjon

 

Det ligger en samarbeidsavtale mellom NUBU (Nasjonalt senter for barn og unge) og Haugesund kommune.

Tiltakene vi gir har følgende anerkjennelse

Tiltakenes anerkjennelse beskriver at vi jobber med et evidensbasert tiltak vi vet fungerer. Haugesund kommune er også vertskommune for forskningsprosjektet Utvidet TIBIR, NUBU skal utvikle et forebyggende program for foreldre til barn som er triste, engstelige eller som strever med sinne og utagering, og for de som trenger veiledning i rollen som foreldre https://www.nubu.no/aktuelt/opplaring-i-ny-forebyggingsintervensjon-ved-nubu-article3109-119.html

Utskrift