Vaksine

Lokal beskrivelse

 

Ønsker du å bestille time for vaksinering ved vaksineklinikken kan du ta kontakt på telefon eller e-post. Vaksineklinikken er bemannet med lege og sykepleier. Vaksinekontoret i Haugesund kommune har kontor i samme bygg som Bleikemyr legesenter, Myrullvegen 3. I Haugesund kan du kan ta buss nummer 01 og 08.

Kontoret er betjent alle hverdager mellom kl 08.00 - 15.30. Vaksinatøren prøver å ta telefonen så langt det er mulig, men legg gjerne igjen telefonnummer ved sentralbordet, så ringer vi tilbake, eller benytt e-post. Reisemedisinske tjenester har ventetid i travle perioder. Husk derfor å bestille time i god tid før reisen. Lege og helsesøster deltar i annet forebyggende arbeid i kommunen, og kan derfor også være på arbeidsoppdrag utenfor kontoret.

Våre tjenester er underlagt lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Vår målsetting er å redusere forekomsten av smittsomme sykdommer hos personer bosatt i Haugesund kommune, også personer med kortvarig opphold i kommunen.

Vaksineklinikken tilbyr

 • reisemedisinske tjenester
 • reisevaksinasjon
 • rådgiving i forhold til smittevern på reise
 • resept på malariatabletter ved smittevernlege
 • vi selger impregnerte myggnett
 • tuberkulosekontroll
 • tuberkulintest og henvisning til røntgen av lunger ved behov
 • råd og veiledning i forhold til forebygging av smittsomme sykdommer
 • gratis hepatitt B vaksine til personer som har krav til det, for eksempel familiemedlemmer til hepatitt B smittebærere
 • influensavaksine
 • vi tilbyr gratis kondomer fra Helsedirektoratet for å redusere forekomst av seksuelt overførbare sykdommer

Influensa og vaksine

Influensa er en smittsom virusinfeksjon hvor symptomene typisk kommer brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. Hver vinter, vanligvis i perioden november til mars, rammes befolkningen av sesonginfluensa.  

Årlig sesonginfluensavaksine anbefales først og fremst til personer som risikerer alvorlige komplikasjoner eller død hvis de blir syke. For disse er vaksine den beste beskyttelsen. Folkehelseinstituttet publiserer før hver influensasesong oppdaterte anbefalinger både for risikogrupper og andre målgrupper som bør la seg vaksinere.

Full effekt av vaksinasjon inntrer i løpet av 1-2 uker. Hvor god beskyttelse vaksinen gir påvirkes blant annet av helsetilstand, hvilket virus som sirkulerer og hvor god overensstemmelse det er mellom vaksinen og sirkulerende virus. De senere år har effekten mot laboratoriebekreftet influensasykdom i gjennomsnitt ligget rundt 60 %.

Det beste tidspunktet for vaksinasjon er oktober/november og hver sesong arrangerer Haugesund Kommune vaksinasjonsdager for personer i risikogruppe. Nærmere informasjon om dette annonseres i forkant. Vi distribuerer også influensavaksiner til fastlegene. Risikoutsatte grupper og andre som anbefales influensavaksinasjon kan henvende seg der og få vaksine til redusert pris og ikke via apotek.

Unge, friske mennesker tåler vanligvis influensa godt og derfor er ikke vaksine spesielt anbefalt. For dem vil gjennomgått influensa ofte gi en god beskyttelse i flere år mot senere smitte av det samme viruset og beslektete stammer. De som allikevel ønsker vaksine kan få resept av sin lege.
Husk at god hånd -og hostehygiene forebygger smitte!

Kontakt oss

Vaksinasjon og smittevernkontor
Myrullvegen 3
5518 Haugeusnd
Tlf. 52 74 42 15

Åpningstider
Alle hverdager 08.00 - 15.30.

Feriestengt

Sentralbordet er åpent fra kl. 08.15 til kl.11.30 og fra kl.12.30 til kl.15.00.

E-post

Ansvarlig enhet

Helsesjefen er virksomhetsleder og har ansvar for helse- og hjemmetjenester i kommunen.

 • Helsesjef er Tone B. Steinsvåg, telefon 52 74 41 11

 Seksjoner/avdelinger som helsesjefen har ansvar for:

Utskrift