Etikkrådet i Haugesund

Ettikrådet skal være et sted der pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte kan få belyst det som oppfattes som vanskelige saker, etiske problemer eller dilemmaer. De skal også bidra til at pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte opplever at de møter hverandre på best mulig måte.

Etikkrådet skal bidra til oppmerksomhet på etiske utfordringer som kan oppstå, og hvordan de kan løses og stimulere til samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer. Målet er å bidra til god kvalitet i tjenestene.
Det understrekes at rådet har en rådgivende funksjon.

Hva er etiske dilemmaer
Situasjoner som er vanskelige å finne gode løsninger på. For eksempel når enkelt personers faglige vurderinger, følelser, ønsker, behov, oppfatninger, samvittighet kommer i konflikt med regler og/eller andres kunnskap, samvittighet, følelser, måte å opptre på. Situasjonen kan virke uløselig, eller uansett hvilken løsning som velges oppleves det som feil for noen, eller kanskje for alle.

Hvem kan ta kontakt
Pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte ved omsorgssentre og aldershjem, hjemmetjenester, boliger og andre helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune kan ta kontakt for å få drøftet noe de oppfatter som et etisk problem eller dilemma, for å få råd i en konkret sak, og for å løse et problem eller en utfordring før det blir et dilemma. Saker kan meldes til alle medlemmene i rådet som også kan hjelpe til med en skriftlig fremstilling av saken. De fleste sakene er til nå meldt til rådets leder.

Leder av etikkrådet er Kristin Bie ved Bjørgene utviklingssenter for helse og omsorgstjenester. 

Telefon: 52 74 46 48 eller e-post  

Utskrift