Ungdomsteam

Ungdomsteamet er et frivillig samtaletilbud for ungdom fra 12-18 år. Målgruppen for Ungdomsteamet er ungdom med begynnende psykososiale vansker.

Ungdomsteamet mottar i hovedsak henvisning fra sosiallærere ved ungdomsskolene, men foreldre og ungdom kan også ta direkte kontakt.

Henvisning       

Henvisning fra sosiallærer (eller andre aktuelle henvisere) skal inneholde  ferdig utfylt kontaktinformasjon, og en beskrivelse av ungdommens problematikk.

Det skal også være skriftlig samtykke fra foreldre om at det tas kontakt med Ungdomsteamet, at ungdommen tas ut av undervisning og at ungdommen kan tas med på kjøretur. Ungdommen skal også samtykke skriftlig til henvisningen.

Ta kontakt direkte

Mobil: 404 27 697/404 27 104
Besøksadresse: Haraldsgata 95, 2. etasje venstre fløy

Avtaler

Ungdommen får første avtale på avtalekort via sosiallærer, eller kontaktes av Ungdomsteamet på sms.
I første samtale gis informasjon om Ungdomsteamet og henvisningen gjennomgås.
Det avtales hvor hyppige avtaler ungdommen skal få fremover, og det poengteres at avtaletidspunktet vil variere fra uke til uke, for å forhindre for mye fravær i samme fag.  
Foreldre kontaktes for samtale innen tre mnd fra inntak.                                 

Vi kan tilby

  • egostøttende samtaler
  • psykoedukasjon
  • systemisk intervensjon i familie- og vennenettverk
  • råd og veiledning
  • foreldreveiledning etter behov
  • familiesamtaler etter behov
  • samarbeidsmøter etter behov

Avslutning

Tilbudet er frivillig, så ungdommen bestemmer selv når hun/han ønsker å avslutte.
Ungdomsteamet avslutter saker dersom det er behov for tjenester fra eksempelvis 2. linjetjenesten. 
Dersom ungdommen fortsatt går på ungdomsskolen, gis det tilbakemelding til sosiallærer.

Utskrift