Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste består blant annet av Psykisk helseteam som utgjør seks psykiatriske sykepleiere og en psykolog.

Tjenesten gir hjelp til voksne med ulike psykiske lidelser, psykiske vansker eller livskriser.

Vi tilbyr

  • råd og veiledning
  • vurdering og behandling
  • terapi og oppfølging
  • samtalegruppe
  • sorggruppe for etterlatte ved selvmord
  • kurs i depresjonsmestring
  • kurs i belastningsmestring

Tjenesten skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud og bidra til rask psykisk helsehjelp. Det er ikke krav om henvisning for denne tjenesten. Egenandel på kursene, ellers er tjenesten gratis.

Åpningstid: mandag - fredag kl. 08.00 – 15.30. Timebestilling.

Telefon: 52 74 40 76

Besøksadresse: Skåregaten 92, (Markedet 5. etg.)

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

 

Utskrift