Fysioterapi

Lokal beskrivelse

 

Fysio-og ergoterapitjenesten er en del av Haugesund kommunes helsetilbud, som ligger under Helse og forebygging. Vårt mål er at alle innbyggere skal mestre livet og hverdagen på egne premisser best mulig.

Fysio-og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Etter en undersøkelse eller kartlegging vil vi sammen finne en god løsning for den enkelte, ut fra brukerens egne mål.

Tjenesten driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse. 

I tillegg er vi koordinerende instans for kommunalt hjelpemiddellager som driftes av UNI-K. Dette kan benyttes av helsepersonell når innbyggere har midlertidig behov for hjelpemidler.

Les mer om treningstilbud med fysioterapeut i bassenget på Havnaberg >>> 

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Haugesund kommune har 23 privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra kommunen.

De kan i tillegg til individuell behandling på institutt, blant annet tilby

  • Hjertetrim (ved fysioterapeut Astrid Luhr)
  • Kolsgruppe (ved Trimeriet Haugesund)
  • Terapiridning (ved Tone Grinde Seeberg, Gard fysioterapi).
  • Bassenggruppe ved Havnaberg  

Kontakt oss

Fysio- og ergoterapi barn og unge
Senter for barn og unge
Skåregata 101
5528 Haugesund (inngang Kirkegata)

Fysio- og ergoterapi voksne
Skåregata 92 - Markedet
5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 HAUGESUND

Tlf. 52 74 40 90
Faks 52 74 31 41

 

På disse telefontidene kan du nå oss på tlf. 52 74 40 90

Mandag               08.30 - 11.30

Tirsdag                12.30 - 15.00

Onsdag               Ingen fast telefontid

Torsdag               12.30 - 15.00

Fredag                 Ingen fast telefonvakt

Utskrift