Legevakt

Lokal beskrivelse

Ved kritisk sykdom som haster, ring medisinsk nødtelefon 113.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Karmsundgata 59 B, 5531 Haugesund, Telefon: 116 117 hele døgnet.

Åpningstid

Åpningstid: Hele døgnet. Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 låses dørene og konsultasjoner med lege må på forhånd avtales på telefon. 

Haugesund legevakt skal gi øyeblikkelig hjelp – utenom fastegens åpningstid – til alle som befinner seg i Haugesund kommune, på Nord-Karmøy (nord for Bø ungdomskole) og fastlands-Karmøy, samt kommunene Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira.

Legevakten er for akutt, alvorlig sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din fastlege.

 

Praktisk informasjon:
Legevakten er døgnbemannet med sykepleiere og leger.

Vi oppfordrer alle til å ringe legevakten først. Du får da en vurdering av sykepleier. Det blir utifra opplysninger som kommer fram i samtalen, enten gitt råd og veiledning eller avtale om legekonsultasjon.

Når du ringer eller kommer til legevakten, har vi ikke tilgang til din journal fra sykehuset eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient oppgir:

  • ditt fullstendige navn
  • din folkeregistrert adresse
  • fødsel- og personnummer
  • navn på fastlege
  • oversikt over faste medisiner
  • om du har frikort
  • eventuelt andre relevante papirer/opplysninger som angår din helse

Ventetid:
Det er ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest gå foran andre pasienter som venter.
Alle pasienter deles inn i hastegrader:

  • Rød respons – øyeblikkelig hjelp
  • Gul respons – vurderes utifra alvorlighetsgrad
  • Grønn respons – vurderes som ikke akutt. Du må vente på ledig kapasitet eller blir henvist til fastlegen din.

Sykepleier vurderer hvilken hastegrad du tilhører i henhold til «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp».

Resepter:
Legevaktslege skriver bare ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe A og B) skrives ikke ut ved legevakten.

Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen.

Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan man få med seg startdosen på behandlingen fra legevakten.

Sykemelding:
Legevakten sykemelder kun for en kortere periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen til pasienten som står for.

Betaling:
Betaling for konsultasjon og eventuelt medisiner/materiell, skjer i automat med kort, kontanter eller giro.

Kontakt oss

Haugesund legevakt
Besøksadresse:  Karmsundgata 59 B
Åpningstid: Hele døgnet. Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 låses dørene og konsultasjoner med lege må på forhånd avtales på telefon.
Legevaktstelefon: 116 117 besvares hele døgnet.


Ved livstruende tilstand  ring 113 - medisinsk nødtelefon

Tannlegevakt Haugesund
Haugesund tannklinikk
Haraldsgata 139 (Victoriahjørnet, inngang fra hjørnet Sørhauggata/Kaigata)
5527 Haugesund
Tlf. 901 29 600

Tannlegevakten er åpen for akuttbehandling lørdag,
søn- og helligdager fra kl. 13.00 til 17.00.
Telefonen er betjent mellom kl. 13.00 og 16.30.

Kommuneoverlege Jostein Helgeland
Kun onsdager, tlf. 52 74 41 12

 

Casualty clinic and Emergency Dental Clinic

Haugesund Casualty Clinic (Legevakt), Street address: Karmsundgata 59 B

Opening hours: 08.00 - 23.00 every day.

Telephone number, Casualty Clinic: 116 117 - Answered 24 hours per day. 

In case of life-threating medical emergency, please call the emergency phone number 113

Emergency Dental Clinic, Haugesund (Haugesund Tannklinikk) 

Haraldsgata 139. Victoriahjørnet (entrance from the corner of Sørhauggata/Kaigata) 

5527 Haugesund

Telephone no: 901 29 600

The emergency dental clinic is open for acute treatment Saturdays, Sundays and weekdays from 13.00 – 17.00. The telephone will be answered between 13.00 and 16.30.
Click here do get more information on the Casualty Clinic (Legevakt)

Utskrift