Trygghetsalarm

Lokal beskrivelse

Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som etter søknad leies til personer med et vurdert behov. Trygghetsalarmen gir abonnenten mulighet til å få rask bistand ved akutte behov. Informasjon om dette kan du få ved å henvende deg til

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf.: 52 74 42 00
E-post:

LOVVERK/HJEMMEL:

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men anses som et servicetilbud Haugesund kommune yter. Haugesund Bystyre har vedtatt kriterier for tildeling.

MÅLGRUPPE:

Innbyggere i Haugesund kommune som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller annet som har behov for rask bistand.

Kriterier: falltendens, sterk bevegelseshemning, utrygghet og andre tilstander som krever akutt hjelp.

ANSVARLIGE ENHETER:

 1. Vedtakskontoret, for saksbehandling og kvalitetssikring
 2. Bolig, bygg og eiendom, Teknisk ansvarlig
 3. Hjemmetjenesten, mottak og oppfølging av utløste alarmer

TIL ORIENTERING

 • fra høsten 2016/2017 er alarmene tilknyttet mobilnettet
 • aarmen blir kontrollert og fungerer når den blir installert hos deg
 • d får opplæring i bruk av alarmen
 • vd utløsning av alarm, kommer du i kontakt med hjemmetjenesten som vurderer hastegrad på oppringingen NB! Trygghetsalarm kan ikke anses som alarmtelefon på linje med 113.
 • d må inngå avtale med Haugesund kommune om montering av nøkkelboks
 • estra nøkkel til å legge i nøkkelboks
 • hset ditt må merkes med gatenummer og døren med navn
 • bre på deg senderen i form av smykke eller armbånd slik at du kan utløse alarmen ved behov for akutt hjelp
 • sykkesenderen tåler vann og kan dusjes med

HVA KOSTER TJENESTEN

Hva tjenesten koster avhenger av husstandens nettoinntekt.

Abonnementspris

 • < 3G    235,- pr mnd
 • >3G    472,- pr mnd

Det betales leie for alarmen den måneden den blir montert og for hele måneden den blir returnert på Servicesenteret, kirkegt. 85.

Du er selv økonomisk ansvarlig for utlevert utstyr - 4 081,- inkl. moms.

Kontakt oss

 

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

Utskrift