Psykisk helsearbeid

Lokal beskrivelse

Kommunens målsetning: Alle har en psykisk helse, og mange vil kunne møte motgang i en eller annen form på sin vei gjennom livet. God psykisk helse er derfor ingen selvfølge, og det finnes ingen garantier mot å bli psykisk syk.

Skulle du bli syk finnes det flere tilbud for å hjelpe deg. Haugesund kommune har flere hjelpetilbud til barn, ungdom og voksne som har psykiske plager eller lidelser. Virksomheten består av ulike tjenester som individuell oppfølging og veiledning, dagsenter, miljøarbeidertjeneste samt tilrettelagt bofellesskap med miljøtjenester. Alle tjenester utføres av høyskoleutdannet personell og miljøarbeidere.

Hensikten med tjenesten er å fremme brukernes selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Hjelpen blir derfor tilpasset ut fra den enkeltes behov og livssituasjon. Tjenesteinnholdet utarbeides også i samarbeid med bruker og skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i den enkelte brukers egne verdier og prioriteringer.

Her kan du lese om oppsøkende ACT-team.  ACT-teamet er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Helse Fonna.

Kontakt oss

Enhet for psykisk helse og rus

Kai Warholm, enhetsleder, tlf. 52 74 40 28
Torill Øvrebø Lønning, merkantil, tlf. 52 74 40 33
Ellen Lothe, seksjonsleder Seksjon miljø og aktivitet, tlf. 52 74 40 27
Helga Espeland, seksjonsleder Seksjon lavterskel og oppfølging, tlf. 52 74 40 76

Aktuelle enheter/avdelinger

Kai Warholm, enhetsleder, tlf. 52 74 40 28
Torill Øvrebø Lønning, merkantil, tlf. 52 74 40 33
Ellen Lothe, seksjonsleder Seksjon miljø og aktivitet, tlf. 52 74 40 27
Helga Espeland, seksjonsleder Seksjon lavterskel og oppfølging, tlf. 52 74 40 76.

Lenker

Trykt materiell

Nasjonalforeningen for folkehelsen har materiell/brosjyrer som kan bestilles fra deres nettside, www.nasjonalforeningen.no 

Telefon: Nasjonalforeningens "Demenslinje" ring 815 33 032

 

Utskrift