Prevensjon

Lokal beskrivelse

Det er flere ulike prevensjonsmetoder å velge mellom. Hvordan din seksualitet, livsstil og livsfase er vil avgjøre hvordan ditt prevensjonsbehov er.

En trygg og god prevensjon er viktig for et godt seksualliv. Da slipper du å være redd for uønsket graviditet eller kjønnssykdommer. 

Er du ung og trenger råd om prevensjon, kan du ta kontakt med helsesøster i skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom.
Se fanen "Kontakt oss".

Er du voksen må du ta kontakt med fastlegen din.

Utskrift