Gravferd

Lokal beskrivelse

Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Her finner du blant annet informasjon om ukens seremonier, veiledning ved dødsfall og lover og vedtekter i forbindelse med gravferd. Les mer på kirken.no >>>

Kontakt oss

Haugesund kirkelige fellesråd, Kirkevergen i Haugesund:

Adresse: Skåregata 145, 5501 Haugesund
Post: Postboks 612, 5501 Haugesund
Sentralbord: 52 80 95 00
E-post:

Nettside: www.kirken.no/haugesund

Telefonen vil være betjent i kontortiden 8 - 15.30 alle dager i uken. Her kan du henvende deg om alle tjenester som kirken kan tilby. Via dette nummeret vil du også kunne treffe de kirkelige ansatte i byens menigheter, kirkekontoret og kirkegårdsarbeidere.

Besøksadresse for kirker og gravlunder:

  • Vår Frelsers kirke , Skåregata 155, 5527 Haugesund
  • Skåre kirke, Haugevegen 19, 5523 Haugesund
  • Udland kirke, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Rossabø kirke, Torvastadgata 13, 5529 Haugesund
  • Røvær bedehuskapell, 5549 Røvær
  • Vår Frelsers gravlund, Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund
  • Udland gravlund, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Christine Elisabeths gravlund, Havnaberggata , 5523 Haugesund
  • Nordre/Søndre Hauge gravlund , Kong Sverresgata , 5523 Haugesund
  • Røvær kirkegård, 5549 Røvær

Utskrift