Regional planlegging

Lokal beskrivelse

Regional planlegging fremmer samarbeid og nettverksbygging. I Haugesund kommune er det Haugaland Vekst som er mulighetsutvikler. Det vil si at de ser etter nye muligheter som kan gi positive ringvirkninger for Haugesund kommune og for hele regionen. Haugaland Vekst er tilretteleggeren som lytter til næringslivets ønsker og behov på vegne av eierkommunene.

Når Haugland Vekst oppdager en ny mulighet gjør de ofte følgende:

 1. Haugaland Vekst gjennomfører en mulighetsvurdering, ofte i dialog med samarbeidspartnere.
 2. Haugaland Vekst gjennomfører en mulighetsstudie
 3. Prosjektplan med finansieringsplan utarbeides
 4. Prosjektet igangsettes

Eksempler på hva Haugaland Vekst har vært med å utvikle:

 • Haugaland Kunnskapspark
 • Filmtalenter Haugesundregionen
 • Haugaland Kunst Verk
 • Småsamfunnsprosjektet for Utsira og Røvær
 • Øyhopping
 • Mobilguiding i Haugesund
 • Matfylket Rogaland
 • ScanHealth

Kontakt oss

Haugaland Vekst
Tlf : 52 01 08 10
e-post:
web: http://www.haugaland-vekst.no

Utskrift