Norskopplæring

Lokal beskrivelse

Innvandreravdelingen tilbyr ulike kurs for voksne innvandrere, blant annet:

  • Norsk og samfunnskunnskap - grunnleggende opplæring. Du finner læreplanen her, og du kan lese mer om Norskprøve 2 og 3 her.
  • Norskopplæring på høyere nivå - Bergenstesten.
  • Bransjekurs - tilrettelagt i samarbeid med arbeidsgivere.
  • Grunnskoleopplæring for voksne innvandrere.

På nettsidene til Breidablik læringssenter finner du mer informasjon om dette.

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

In English

The immigration department offers various courses for adult immigrants, among others:

  • Norwegian and social studies – basic education. You’ll find the curriculum here, and you can read more about the Norwegian test Norskprøve 2 and 3 here.
  • Norwegian tuition, higher level - The Bergen test.
  • Industry courses - facilitated in cooperation with employers.
  • Primary and lower secondary education for adult immigrants.

You’ll find more information on this at Breidablik learning centre’s web pages

Contact us

Breidablik learning centre
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telephone
: 52 74 49 40
E-mail:

Street address, adult education:

Haraldsgaten 110, 5527 Haugesund

Street address, curriculum for children (6-16 years):
Skåregaten 109, 5527 Haugesund

Department for adult immigrants

Head of department: 52 74 49 53
Admissions office: 52 74 49 41 and 52 74 49 42 (Tuesday and Thursday 10.30-15.30)

Department for receiving school
Head of department: 52 74 36 39

Department for bilingual teachers
Head of department: 52 74 36 48

Department for primary and lower secondary school and special needs education for adults
Head of department: 52 74 49 52

Utskrift