Flyktninger og beskyttelse

Lokal beskrivelse

Les om flyknitngesituasjonen i Haugesund her >>> 

Aktuelle nettsider relatert til flyktninger og asylsøkere:
www.udi.no
www.imdi.no
www.flyktninghjelpen.no

Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk. Norske regler om beskyttelse mot forfølgelse bygger på FNs flyktningekonvensjon.

Beskrivelse av tjenesten:
NAV Haugesund team flyktning har ansvar for å bosette de flyktninger som Haugesund kommune til enhver tid sier ja til å bosette. NAV haugesund team flyktning gir også råd og veiledning til nyankomne flyktninger.

Økonomi:
Kommunen får overført integreringstilskudd fra staten i fem år, for hver flyktning kommunen bosetter. Dette tilskuddet er beregnet å dekke alle utgifter kommunen har i forbindelse med bosetting av flyktninger.

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad:
Fra 01.09.2004, er det obligatorisk for alle kommuner i Norge som bosetter flyktninger, å gi tilbud om et Introduksjonsprogram. Alle flyktninger som ble bosatt i kommunen etter avtale med UDI, etter 01.09.03, har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. Hensikten med å innføre introduksjonsordning for nyankomne flyktninger, er å styrke flyktningenes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, ved å gi dem en god innføring i det norske språk, samfunn og arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet varer i utgangspunktet i 2 år, og skal føre til at deltakerne enten får jobb, eller utdanner seg videre.

Når en deltar i introduksjonsprogrammet har en krav på introduksjonsstønad.

Kontakt

Flyktningtjenesten har flyttet i nye lokaler i 3. et. over Helgelands musikk, adresse: Kirkegata 133. Flyktningtjenesten har ansvar for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger som er bosatt i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tjenesten arbeider for at bosatte flyktninger og deres familie skal kunne ta ansvar for egen livssituasjon, og finne seg til rette i skole, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.

 

Åpningstid: Flyktningtjenesten har åpent hver dag mellom kl. 11:00 - 15:00, ellers etter fastsatte timeavtaler.  Telefonen besvares mellom kl. 08.00 - 15.00

Telefon: 52 74 49 79

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Haugesund kommune,
Flyktningtjenesten
Postboks 2160
5501 Haugesund

Besøksadresse:
Kirkegata 133.

Kart flyktningetjenesten Kirkegata 133

Utskrift