Bålbrenning

Lokal beskrivelse

Bålbrenning og brenning av avfall kan medføre helseproblemer, forurensning og brannfare. Viser derfor til vedtatt lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Teknisk enhet er forurensningsmyndighet i Haugesund kommune og har ansvar for saksbehandling knyttet til lokale forskrifter hjemlet i Forurensningsloven.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner >>>

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt i Haugesund kommune. Det er allikevel gitt noen unntak fra dette forbudet:

a) åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, men kun på egen eiendom

b) alle tilrettelage grillplasser 

c) brenning av ved og avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,

d) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,

e) St. Hansbål uten forurensende komponenter, men bålet skal meldes til og godkjennes av brannvesenet,

f) ranke- og flatebrenning i skogbruket samt halmbrenning og lyngbrenning i jordbruket etter melding til brannvesenet, jfr. lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med forskrifter.

Kontakt Teknisk enhet/seksjon for plan og utbygging for mer informasjon

Ansvarlig enhet

{text}

Utskrift