Friområde

Friområder

Med friområder i Haugesund kommune menes parker, turveier, leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet. I Haugesund finner du svært mange familievennlige friområder. Det aller største friområdet er Djupadalen, med sine mange turstier og storslåtte natur.

Djupadalen
Djupadalen er Haugesunds bymark og ligger helt inntil byen. Området blir benyttet av alle aldersgrupper til turgåing og rekreasjon hele året. Om sommeren er det stor badeaktivitet i det klare og reine Eivindsvatnet. Vannet har to små badestrender og badebrygge om sommeren. Turveien langs vestsiden av vannet er universelt utformet med føringskant langs store deler av vannet. Det er en rekke turstier i området og Djupadalen brukes også som utgangspunkt for turer opp til Steinsfjellet og til resten av byheiene.

Haraldsvang Naturpark
Området avgrenses i nord av Skeisvollsvegen (fylkesvei), i øst Arkavatnet, i vest Skeisvatnet og i sør Haraldshallen/Haraldsvang skole. Området består av mange turveier, variert vegetasjon med mange store trær, badeplass med stupetårn, kafé, festplass og lekeplass. Haraldsvang naturpark er en sentral del av grønnstrukturen i Haugesund. Med kort avstand til boområder kan området nås raskt og lettvint.

I sørenden av området ligger Røyrvatnet. Her er det satt opp "fuglekikkebu". I dette våtmarksområdet er det et yrende fugleliv. På østsiden av Røyrvatnet går det en turvei nordover. Der den krysser elva fra Arkavatnet er det tilrettelagt med benker. Elva kommer her i småstryk og stedet kalles "Laksafossen". De første trærne ble plantet i 1883. Disse trærne har, gjennom naturlig foryngelse, bidratt til at området fortsatt er bevokst med trær. Ved festplassen har kommunen etablert lekeplass, til glede for både barnehager og familier på tur.

Eivindsvatnet
Eivindsvatnet ligger i Djupadalen og er en av de mest populære badeplassene i Haugesund. Ferskvannsbad tilrettelagt med to små strender hvor det også er lagt ut en baderampe for rullestolbrukere. Om sommeren er det en badebrygge utpå vannet. Her er også et universelt utformet servicebygg med vannklosett.

Steinsfjellet
Til Steinsfjellet (228 moh.) kan du komme med bil eller til fots. Fra parkeringsplassen ved Toskatjørn er det en god sti, som går på vestsiden av Buafjell, og frem til fjellet. Fra Steinsfjellet har du god utsikt over det meste av Haugalandet, både byen og distriktene rundt. Informasjon om utsikten mot vest, sør, og nord finner du på sørsiden av Steinsfjellstårnet, der det også er montert kikkert.

Fra Steinsfjellet brer turstiene seg i vifteform innover i terrenget, for eksempel til Håvåshytta, Valhest, Djupadalen og Kringsjåhytta. Tårnet, på 35 meter, har gjort fjellet til et lett kjennelig landemerke. Det er Reisetrafikkforeningen for Haugesund og Distriktene som eier Steinsfjellet, totalt ca 80 dekar. Foreningen fikk eiendommen i gave i 1944 fra en mann med sterke interesser for byens framgang og trivsel, skipsreder F. N. Nordbø. Veien til toppen ble bygget av Televerket i 1965, i forbindelse med oppføring av linkstasjonen.

Kvalsvik
I Kvalsvik ligger friluftsbadet som er "ei perla" av en badeplass, i kort avstand fra byen. Her finner du flytebrygge, rutsjebane i innlukket område for store og små. I tillegg kan du stupe fra stupebrettet med god dybde. Det er tilrettelagt for hyggelige familieturer nord i Haugesund.

Bruk av friområde

FRIOMRÅDER, NÆRMILJØANLEGG OG LEKEPLASSER – INFORMASJON OM BRUK

Forutsetning for all aktivitet i våre grønne lunger, er at viktige naturverdier og økologiske funksjoner blir opprettholdt. Deponering av hageavfall eller andre masser er ikke tillatt i offentlige friområder eller andre områder som ikke er avsatt til formålet.

Friområder er for almen benyttelse, og det er derfor viktig at eiendommer som grenser til friområder har tydelig markert hvor sin egen eiendom «slutter» og hvor friområdet «begynner» Når man ferdes i friområdet skal brukeren ikke være i tvil om at en beveger seg på friområdet og ikke i privat hage.

Materiell og utstyr kan ikke monteres/lagres på offentlige friområder.
For eksempel trampoliner, lekeutstyr, materialer, ved, biler, båter og tilhengere.

Illustrasjonsbilde

Emneord: Idrett og fritid, Frisk i friluft

Utskrift