Fritidsutstyr

 

Lokal beskrivelse

Friluftsrådet Vest ønsker å stimulere og hjelpe ansatte i skoler og barnehager til å bruke naturen aktivt og skape større aktivitet blant barn og unge. Vi ønsker å skape større bevissthet blant den oppvoksende generasjon for hvilke verdier natur og friluftsliv representerer.

Se Friluftsrådet Vest sine nettsider for mer informasjon >>>

 

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema Friluftsrådet Vest >>>

Postadresse
Postboks 63
5575 AKSDAL

Besøksadresse
ved Tysvær Rådhus i Aksdal
Telefon sentralbord 52 77 48 30
E-post:

Emneord: Frisk i friluft

Utskrift