Fritidsutstyr

 

Lokal beskrivelse

Friluftsrådet Vest ønsker å stimulere og hjelpe ansatte i skoler og barnehager til å bruke naturen aktivt og skape større aktivitet blant barn og unge. Vi ønsker å skape større bevissthet blant den oppvoksende generasjon for hvilke verdier natur og friluftsliv representerer.

Friluftsrådet Vest har bygd opp et tilbud med robåter, kanoer, matlagingsutstyr og lavvoer på Lindøy ved Røyksund på fastlands-Karmøy. Her har vi også et overnattingstilbud i en 20-manns lavvu og en stor gapahuk (trehytte) med plass for ca 40 stk under tak. Det er bålplass / grillplass i midten av både gapahuken og lavvuen.

Gratis friluftsutstyrsbaser med kanoer, telt (lavvu) miniakvarium og kokeutstyr er plassert ut på en vertsskole i din hjemkommune. Vi har nå slike baser i nesten alle medlemskommunene våre. Kontakt din vertsskole for bestilling: basene er plassert ut på disse stedene:

  • Karmøy : Karmøy folkehøgskole
  • Tysvær: Førre skole (Friluftsrådet Vest inntil videre)
  • Haugesund: Haraldsvang skole
  • Sveio: Haraldsvang skole (Ny base i Sveio våren 2010)
  • Vindafjord: Vindafjord kommune
  • Etne: Vindafjord kommune
  • Kvinnherad: Husnes ungdomsskole
  • Stord/Fitjar: Leirvik ungdomsskole
  • Bømlo: Bremnes ungdomsskole
  • Sauda: Ny base planlagt på plass i Sauda

I tillegg har Friluftsrådet Veste en del friluftsutstyr som kajakker, kanoer, klatreutstyr, kokekar, steikeheller, lavvuer som lånes/leies ut fra kontoret i Aksdal eller fra Lindøy.

 

Kontaktinformasjon

{text}

Emneord: Frisk i friluft

Utskrift