Frivilligsentral

Lokal beskrivelse

Frivilligsentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter.

Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.De fleste som er knyttet til Frivilligsentralen bruker ca. 2 timer i uken. Du inngår ingen langsiktig avtale - synes du arbeidet er givende, fortsetter du. Hvis ikke, bestemmer du selv hvor lenge du vil være knyttet til Frivilligsentralen. Frivilligsentralene har vist seg å være et godt virkemiddel til å utløse frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Lønnen er gleden over å hjelpe andre.

Kontakt oss

Norsk Folkehjelp Haugaland

Besøksadresse: Karmsundgt. 175, 5522 Haugesund

Telefon: 52 72 73 00

Frivilligsentralen 52 72 77 61

Fax : 52 72 67 30

Mobiltelefon 91 58 11 13

E-post nofo@online.no

Internett: http://folkehjelp.no

 

Utskrift