Lag og foreninger

Lokal beskrivelse

I Haugesund kommune finner over 400 ulike lag og foreninger som kan tilby et variert og innholdsrikt tilbud av aktivieter. Servicesenteret har oversikt over de ulike lag og foreninger og er kontaktpunktet i kommunen. Hver år deler Haugesund kommune ut kulturpris, kulturstipend, idrettspris og idrettsstipend.

Haugesund kommunes kulturstipend
Kulturstipendet skal primært hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere med tilknytning til Haugesund til videreutvikling innen sitt område, og også tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Haugesund. Kulturstipendet er på kr. 25.000.- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Haugesund kommunes kulturpris
Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner m.v anmodes om å legge fram grunngitt forslag på kandidater.

 • Søknad/anmodning sendes: Kultur og festivalutvikling KF, Postboks 145, 5501 HAUGESUND
 • Telefon/fax: 52 74 33 70/52 74 33 71
 • E-post
 • Kontaktpersoner Adm.sjef Inger Mæland tlf. 52 74 33 79 eller adm. konsulent Solveig K. Gerhard tlf. 52 74 33 81

Søknadsfrist: 15. mars

UNDERSKUDDGARANTIER / TILSKUDD TIL KUNST- OG KULTURARRANGEMENT
Aktuelt for Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for arrangement som er åpent for alle, som har et kulturelt innhold og arrangeres i Haugesund kommune. Formålet er å stimulere til produksjon av et bredt spekter av kunst- og kulturarrangement i Haugesund.

Kriterier for garanti eller støtte:

 • Arrangementene må være åpne for publikum.
 • Billettprisen må være "innen rimelighetens grenser".
 • Det gis ikke støtte til turnéer eller reiser.
 • Søknaden skal inneholde budsjett med forventede inntekter og utgifter.
 • Utenbys arrangører kan gis en viss underskuddsgaranti for å sette opp arrangementer i Haugesund.

Arrangement for ungdom prioriteres.

 • Regnskap over arrangementet må sendes innen 1 måned etter gjennomføring.
 • Det gis ikke støtte til kulturarrangementer og kulturtiltak i næringsøyemed.

Søknad sendes:
Kultur og festivalutviling KF
Postboks 145
5501 HAUGESUND
Telefon 52 74 33 70
E-post

Søknadsfrist: 15. januar og 15. august

Kontaktperson Adm.sjef Inger Mæland tlf. 52 74 33 79

Aktuelt for Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for UNDERSKUDDGARANTIER / TILSKUDD TIL KUNST- OG KULTURARRANGEMENT

Haugesund kommunes idrettsstipend
Idrettsstipendet skal primært være en hjelp for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idrettsstipendet er på kr. 25.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Haugesund kommunes idrettspris
Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for året før har oppnådd de beste idrettslige resultater. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Søknad/forslag sendes:
Idrettsenheten, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND, Fax 52 74 34 51
E-post:
Kontaktpersoner Idrettssjef Kjell Einar Bergsager tlf. 52 74 34 62
Sekretær Guri Olaussen tlf. 52 74 34 60

Søknadsfrist: 15. mars

Kontakt oss

{text}{text}

Utskrift