Tilrettelagt fritid

Lokal beskrivelse

Haugesund kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser.  Vi skal bistå barn, unge og voksne med funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker, og gi mulighet til en meningsfylt fritid gjennom sosial deltakelse og utfoldelse.  I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og behov for bistand.  

I Haugesund kommune er flere enheter involvert i å legge tilrette for en menigsfull fritid.

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

Utskrift