Arbeidsgiver

I Haugesund kommune er det ansatt over 2500 personer, som er fordelt på mange ulike yrker og arbeidsfelt. 

Kommunens ledergruppe består av kommunedirektøren og fem kommunaldirektører. I tillegg har rådmannen virksomhetsledere med ansvar for de ulike tjenesteområdene.

Du finner ledige stillinger i Haugesund kommune på lenken under

LEDIG STILLINGER >>>

Utskrift