Kulturmidler

Lokal beskrivelse

Noen av tilskuddsordningene har fast søknadsfrist 15. mars. Søknadsskjemaene til disse finner du samlet i egen fane.

Haugesund kommunes kulturstipend
Kulturstipendet skal primært hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere med tilknytning til Haugesund til videreutvikling innen sitt område, og også tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Haugesund. Kulturstipendet er på kr 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Haugesund kommunes kulturpris
Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner med videre anmodes om å legge fram grunngitt forslag på kandidater.

Søknad/anmodning sendes: Kultur og festivalutvikling KF, Postboks 145, 5501 Haugesund

Søknadsfrist: 15. november

Telefon: 52 74 33 70/52 74 33 81 E-post: 
Kontaktperson: Kulturrådgiver Randi Lofthus, tlf. 52 74 33 96 eller adm. konsulent Solveig K. Gerhard tlf. 52 74 33 81

icon Kulturstipend og -pris mottakere (173.59 kB)

Underskuddsgarantier/Tilskudd til kunst- og kulturarrangementer
Aktuelt for Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for arrangement som er åpent for alle, som har et kulturelt innhold og arrangeres i Haugesund kommune. Formålet er å stimulere til produksjon av et bredt spekter av kunst- og kulturarrangement i Haugesund.
Kriterier for garanti eller støtte: 

  • Arrangementene må være åpne for publikum.
  • Billettprisen må være "innen rimelighetens grenser".
  • Det gis ikke støtte til turnéer eller reiser.
  • Søknaden skal inneholde budsjett med forventede inntekter og utgifter.
  • Utenbys arrangører kan gis en viss underskuddsgaranti for å sette opp arrangementer i Haugesund.
  • Arrangement for ungdom prioriteres.
  • Regnskap over arrangementet må sendes innen 1 måned etter gjennomføring.
  • Det gis ikke støtte til kulturarrangementer og kulturtiltak i næringsøyemed.


Søknad sendes: Kultur og festivalutvikling KF
Postboks 145, 5501 HAUGESUND
Telefon 52 74 33 70
E-post

Søknadsfrist: 15. januar og 15. august
Kontaktperson Adm.sjef Inger Mæland tlf. 52 74 33 79

Aktuelt for Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for UNDERSKUDDGARANTIER / TILSKUDD TIL KUNST- OG KULTURARRANGEMENT

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Lag og foreninger

Lag og foreninger har sin egen side som du finner under Din side/Selvbetjening.  Her får du også tilgang til Tilskuddsportalen som Haugesund kommune har kjøpt inn og som er gratis for deg som bruker.

Utskrift