Luftkvalitet

Lokal beskrivelse

Ren luft er viktig for trivsel og helse. Innbyggere som tidvis blir utsatt for luftforurensning har økt risiko for luftveisinfeksjoner, hjerte- og karsykdommer.

Luftforurensningen i byer og tettsteder har endret karakter og sammensetning i løpet av de siste 10-20 årene. På 1960 og 1970-tallet var luftforurensningen dominert av utslipp fra fyringsanlegg og industri. På 80-tallet ble biltrafikken gradvis en større hovedkilde. 

Et trivsels- og helseproblem


De viktigste luftforurensningene i tettstedene er nitrogenoksider som kommer fra forbrenningsmotoren, og svevestøv som delvis stammer fra eksosen og delvis fra piggdekkslitasje av veien samt fra vedfyring. De høyeste konsentrasjonene opptrer vanligvis ved kombinasjon av utslipp nær bakken og spesielle meteorologiske og topografiske forhold. Forurensningen på vinteren er til tider et stort trivsels- og helseproblem for folk som bor i byer.

Mer om luftkvalitet kan du lese her >>>

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr. , Postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift