Utslippstillatelse

Lokal beskrivelse

Det er utarbeidet en lokal forskrift for Haugesund kommune som fastsetter krav til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Forskriften ble vedtatt i Haugesund bystyre 21.10.2009 og trådte i kraft umiddelbart. Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50PE til resipienter i kommunen. Forskriften har hjemmel i forurensingsloven og erstatter gjeldende krav i forurensingsforskriftens kapittel 12. Forskriftsteksten kan lastes ned her eller hentes på servicesenteret.

Kommunen er delt inn i ti avløpssoner basert på resipientenes evne til å ta imot og omdanne avløpsvann. Etablering og vesentlig økning av etablerte utslipp er søknadspliktig. Sonekart og søknadsskjema er presentert til høyre under banneret "les mer".

For å sikre forsvarlig drift av eksisterende minirenseanlegg og våtmarksanlegg, er eiere av slike anlegg pålagt å sende inn tilbakerapporteringsskjema årlig. Skjema for slik rapportering kan lastes ned her eller fås på servicesenteret i kommunen.

Kontakt oss

Skjema / Dokumenter

icon Forskrift VA (32.14 kB)

Utskrift