Fritidsfiske

Lokal beskrivelse

I Haugesund kommune har miljøvernlederen ansvar for de saker som kommer inn under temaet jakt, fangst og fiske. Utvalg for miljø- og naturforvaltning behandler saker relatert til 12 lover, først og fremst knyttet til landbruk, naturforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern.

Ansvarsområdet omfatter bl.a. ansvar for følgende:

  • Viltsaker og forhold knyttet til ferskvannsfiske
  • Motorferdsel i utmark
  • Saker relatert til oppdrettsloven
  • Utarbeidelse og rullering av "Miljøplan for Haugesund kommune"
  • Uttalelser til konsesjonssaker knyttet til salg av gårdsbruk og fradeling av tomter på et gårdsbruk

Seksjonen har utarbeidet flere kart og brosjyrer som kan fås ved henvendelse til miljøvernleder.

Kontakt oss

{title}

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr. , Postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

{title}

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift