Vassdrag

Forskrift om krav til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Bystyret i Haugesund kommune har enstemmig vedtatt en lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Forskriften skal bidra til en helhetlig forvaltning av vannressursene i kommunen, stimulere til økt miljøfokus i følsomme områder og ta hensyn til brukerinteresser. Kommunen deles inn i ti avløpssoner avhengig av resipientens evne til å ta imot avløpsvann. Hver enkelt sone har egne definerte krav til utslipp og rensegrad. Soneinndelingen er presentert med kart som også vil bidra til å forenkle søknadsprosessen. Videre er forskriften brukervennlig, med integrert søknads- og rapporteringsskjema.

Teknisk enhet
Postboks 2160
5504 Haugesund
Besøksadresse: Jovegen 90
Telefon 52 74 30 00

icon Forskrift VA (32.14 kB)

Utskrift