Viltforvaltning

Lokal beskrivelse

Seksjon for plan, miljø og landbruk er underlagt Enhet for byutvikling og miljødelen her har ansvar for miljøspørsmål, kulturminner, viltforvaltning m.m. Utvalg for miljø- og naturforvaltning behandler saker relatert til 12 lover, først og fremst knyttet til landbruk, naturforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern.

Planområdet har ansvar for bl.a. følgende saker

  • konsesjonssaker knyttet til salg av gårdsbruk og fradeling av tomter på et gårdsbruk
  • viltsaker og forhold knyttet til ferskvannsfiske
  • motorferdsel i utmark
  • saker relatert til oppdrettsloven

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift