Fyrverkeri

Lokal beskrivelse

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff regulerer bl.a. handel med pyroteknisk vare. Fra 01.01.2010 ble det gjort enkelte endringer som får betydning for de som selger fyrverkeri - bl.a. er det nå krav om forhandlerkurs via Norsk Brannvernforening samt krav om innbruddsalarm.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-4 omhandler bygningstekniske forhold og § 9-6 person- og kompetansekrav.

Les mer om forhandlerkurs her >>>

Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri
Nye søknader om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri må være innsendt innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

For å kunne behandle søknaden er brannvesenet avhengig av gode skisser som viser utsalgssted og lager. Ved utendørs salgssted og oppbevaring i container må avstandskrav til fasade, vindu, kjøretøy m.m. vises på skisse og overholdes - se krav under. Ved ufullstendige søknader vil søker bli ilagt ekstra gebyr.

Utendørs utsalgssted

Container

Søknadsskjema for handel med fyrverkeri finner du her.

Kontakt oss

Haugesund brannstasjon
Karmsundgt. 59b
 
Telefon: 52 74 47 00
Telefaks: 52 74 47 01

E-post:

Fyrverkerireglene

  1. Forbered fyrverkerioppskytingen
  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  3. Kontrollér at fyrverkeriet ikke er skadet
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  5. Bruk tennestav, sigarettglo eller lignende
  6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
  7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke ble antent ved første forsøk
  9. Anbefalt sikkerhetsradius er 25 meter
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Utskrift