Offentlige innkjøp

Lokal beskrivelse

Offentlige innkjøp, også kommunale, har fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene blant annet på grunn av den generelle økonomiske situasjon som det offentlige befinner seg i.

Innkjøp av varer og tjenester utgjør en betydelig del av kommunens driftsbudsjett, og derfor vil en bedre koordinering av de kommunale innkjøp kunne gi store innsparinger.

Haugesund bystyre så tidlig at det kunne være smart å bedre koordineringen av innkjøpene, oginnkjøpsavdelingen i økonomienheten har innledet samarbeid med kommunene Bokn, Etne, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Haugesundregionen og dannet «Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet».

Innkjøp i Haugesund kommune

Trygve Gunnarshaug er innkjøpsansvarlig i Haugesund kommune. Innkjøpsansvarlig har hovedansvar for alle rammeavtaler for Haugesund kommune, og er rådgiver overfor enhetene vedr innkjøp.

Kontaktinformasjoner:
Trygve Gunnarshaug
Tlf 52 74 31 42
e-post:     

Nytting linker

Anskaffelsesportalen
Lov om offentlige anskaffelser
Forskriften om offentlige anskaffelser
Veilederen til offentlige anskaffelser
Utlysning av anbud (doffin.no)
Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Kontakt oss

Økonomienheten
v/innkjøpsansvarlig

Kontaktinformasjoner:
Trygve Gunnarshaug
Tlf 52 74 31 42
e-post: 

Skåregata 103
5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160
5504 Haugesund
Tlf. 52 74 31 05

Utskrift