Nasjonale prøver

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

I læreplanen er de grunnleggende ferdighetene definerte som å kunne

  • uttrykke seg muntlig
  • uttrykke seg skriftlig
  • lese
  • regne
  • bruke digitale verktøy

Elevene på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevene på 9. trinn skal også prøves i lesing og regning. På denne måten er det mulig å vurdere læringsutbyttet elevene har det første året på ungdomsskolen. Resultatene blir presentert for elever og foreldre/foresatte. Lærerne bruker resultatene til å planlegge videre undervisning. På den måten er kartleggingen et verktøy for at elevene skal lære mer ved at lærerne får god kjennskap til hva elevene trenger mer tid på.

Høsten 2016 blir de nasjonale prøvene avviklet i perioden 5. - 30. september.

Foreldrebrosjyre finner du ved å klikke på lenken under.

Infobrosjyre til foreldre, bokmål

Infobrosjyre til foreldre, nynorsk

nasjonale-prover-information-for-parents-english.pdf

Utskrift