Foretaksregistrering

Lokal beskrivelse

Dersom du skal starte næringsvirksomhet i Norge, er det en rekke ting du må ta stilling til før virksomheten kan starte. Plikten til å registrere seg avhenger av hvilken type virksomhet og hvilken organisasjonsform en velger. For enkelte virksomhetsområder stilles det ulike krav for å få tillatelse, autorisasjon eller bevilling. Om den type virksomhet du skal drive krever en eller annen form for autorisasjon eller tillatelse - kan du lese mer om dette på nettsiden til Altinn >>>

Du må være fylt 18 år for å registrere foretak. Er du ilagt konkurskarantene kan du ikke stifte eller ha verv i styret eller være daglig leder i følgende organisasjonsformer: aksjeselskap, allmennaksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk selskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag, samvirkeforetak, gjensidig forsikringsselskap og statsforetak. Hvis du er utenlandsk statsborger, må du søke om tildeling av D-nummer.

Et viktig tips på veien er:
Tenk over dine egne forutsetninger for å starte og bygge opp en egen virksomhet ut fra din idé. Tenk igjennom hva som er dine sterke sider, og ikke minst hvordan du kan kompensere for dine svakere sider for å lykkes med etableringen.

Kontakt oss

{text}

Utskrift