Næringsareal

Haugesund kommune har for tiden ingen ledige opparbeidede og ubebygde næringsarealer. Er en på jakt etter en næringstomt eller -bygg enten for kjøp eller leie, er eiendomsmeglere og det private markedet som er aktuelt. Det er vedtatt egen sentrumsplan som legger opp til økt næringsvirksomhet i sentrum. Målet er å øke attraktiviteten for etableringer og skape flere arbeidsplasser sentralt i byen.

Ellers har nabokommunene flere næringsområder med ledig areal. Næringsarealguiden gir et godt innblikk i næringsområdene i Haugesund og i kommunene som ligger rundt byen. 

Har du spørsmål som gjelder regulering, byggemelding eller andre spørsmål av planmessig eller teknisk art, se under fanen Plan, bygg og eiendom.

Utskrift