Turistkontor

Turistinformasjonen holder til på Bytunet. I samme hus har også Haugesund Turistforening og Haugesund Sentrum sine kontorer. For å styrke reiselivssatsingen i regionen har private interesser sammen med kommunene i regionen etablert Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS som er en videreføring av Destinasjon Haugalandet. Selskapet er tilført økte ressurser og skal med ett styrket kommersielt fokus arbeide med markedsføring av regionen mot det nasjonale og internasjonale Ferie & Fritid- og Kurs- og konferanse markedet. Selskapet samarbeider nært med Fjord Norge AS, Innovasjon Norge og lokale reiselivsansvarlige i kommuner og fylke. Selskapet skal arbeide aktivt for lokale reiselivsaktører med å koordinere markedsføring og bidra til produktutvikling. Selskapet driver også turistinformasjon i Haugesund og har p.t. 6,5 årsverk.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er reisemålsselskapet for Haugesundsregionen. I tett samspill med næringen selv, koordinerer vi det nasjonale- og internasjonale markedsarbeidet på ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet.

Destinasjon Haugesund & Haugalandets visjon er "We bring the Viking spirit to the world". Selskapet skal posisjonere Haugesundregionen som tilbyder av store natur- og kulturopplevelser bygget på Fjord- og Vikingbegrepene, formidlet med høg servicegrad og personlig engasjement.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS skal gjennom målrettet nasjonal- og internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

 

Turistinformasjonen
Strandgt. 171
5525 Haugesund

Tlf. 52 01 08 30
E-post:
Nettside: www.visithaugesund.no

Utskrift