Avlastning

Lokal beskrivelse

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, som gir omfattende omsorg til en person. Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Tjenesten skal hindre overbelastning/utmattelse, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter og gi tid til familierelasjoner og sosialt nettverk. Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste. Haugesund kommune tilbyr i hovedsak denne tjenesten i to former; avlastning i institusjon og familieavlastning.

Avlastning på institusjon
I Haugesund kommune tilbys avlastning i institusjon, til foreldre/foresatte av barn og ungdom i Mårstien 5. Dette er en institusjon med hjemmekoselige fasiliteter og er utformet med minst mulig preg av å være en institusjon. Institusjonen har lang erfaring og høy kompetanse til å ivareta barn/ungdom med særlige behov.

Avlastning i hjemmet
Familieavlastning kan gis som et hjelpetiltak til foreldre/foresatte av barn, ungdom og unge voksne. Dette innebærer at avlastningen skjer i et privat hjem hos en familie/person som kommunen ansetter. I mange tilfeller er avlasteren en person som tjenestemottaker kjenner til, noen i ens eget nettverk. Det være seg familie, slekt, venner, ressurspersoner på skole eller i barnehage etc. Dersom det ikke er noen i nettverket som søker jobben som avlaster, kan kommunen ansette noen andre som avlaster.

Vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester
Det er Vedtakskontoret som saksbehandler vedtak om avlastningstjenester. Etter at det er blitt gjort et vedtak, er det Tiltaks- og boligenheten som har ansvar for å utføre dette i henhold til avlastningstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Søknad om avlastning sendes til Vedtakskontoret. (Bruk skjema som heter Egensøknad)

Kontakt oss

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

Utskrift